Category

สัมมนา “แนวโน้มการลงทุน" 2558

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเรดิสัน บลู บริ ...

สัมมนา “การจัดการภาษีมรดกและการวางแผนจัดการอสังหาริมทรัพย์” 2557

จากกระแสข่าวมากมายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีท ...