Category

สัมมนา “การจัดการภาษีมรดกและการวางแผนจัดการอสังหาริมทรัพย์” 2557

จากกระแสข่าวมากมายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีท ...