เราเป็นผู้สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
ให้กับบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำในประเทศหลายบริษัท

โดยนำเสนอกองทุนที่หลากหลายนโยบายการลงทุน ครอบคลุมสินทรัพย์มากกว่า 2000 กองทุน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

Merchant - Open Architecture Mutual Funds Platform

assetplus
Maybank
กสิกร
test7
ktam
lhfund
mfc
menulife
test2
phatra
tes5t
Solaris
test4
test3
uob

Our Selling Agents

aira
globlex
hua seng heng
nomura