เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

5ขั้นมั่นใจลงทุน ของสำนักงาน ก.ล.ต.

บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 5ขั้นมั่นใจลงทุน ของสำนักงาน ก.ล.ต. Facebook:https://www.facebook.com/5stepstoinvest/videos/252248065652788/ YouT ...

คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธา ...

การพบปะพิเศษอย่างเป็นส่วนตัวกับ เจ้าฟ้าชาย แมกซ์ แห่งประเทศลิกเตนสไตน์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บลจ.เมอร์ชั่นพารท์เนอร์ร่วมกับธนาคารชั้นนำข ...

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาดินเนอร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ร่วมกับหอการค้านานาชาติแ ...