เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ขอนำเสนอการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS)

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนำเสนอการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) ที่ TRIS Rating จัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เด ...

ประกาศสถานการณ์ Covid-19

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส C ...

Streaming for Fund

ซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผ่าน Mobile App ได ...

สัมมนา ฟรี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ขอเชิญลูกค้าท ...