เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

หุ้นกู้ JAS

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนใน หุ้นกู้ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ จอ ...

หุ้นกู้ อารียา

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนใน หุ้นกู้ บมจ.อารีย ...

Debenture JMT

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนำเสนอการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.เจ ...

ประกาศสถานการณ์ Covid-19

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส C ...