หุ้นกู้ JAS

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนใน

หุ้นกู้ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท

อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่

จองซื้อ 15-17 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-660-6689/064-152-4029

https://lin.ee/gN667xu