หุ้นกู้ อารียา

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนใน

หุ้นกู้ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “BB” โดย ทริส เรทติ้ง

อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่

จองซื้อ 8-10 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-660-6689/064-152-4029