หุ้นกู้ ชโย

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่

คาดว่าจะจองซื้อ 24-26 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-660-6689/064-152-4029

https://lin.ee/gN667xu