หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาดินเนอร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ร่วมกับหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาดินเนอร์ทอล์คในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจในยุคดิจิตอลและนวัตกรรมใหม่ๆ” โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์ เอสโก้ เอโฮ้ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศฟินแลนด์ (2534-2538) เป็นวิทยากรผู้ทรงเกียรติให้แก่ผู้ร่วมงานสัมมนาจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของกิจการ และสมาคมต่างๆ