สัมมนา “การจัดการและวางแผนภาษีมรดก”

ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีมรดกและที่ดินจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาบรรยายห้วข้อ “การจัดการและวางแผนภาษีมรดก” แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมหานคร พาวิลเลี่ยน เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก