สัมมนา ฟรี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ขอเชิญลูกค้าทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา Online ผ่าน Zoom Webinar

ในหัวข้อ Second half 2020 : Post-pandemic investment outlook ทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนครึ่งปีหลัง 2563 ... ฟื้นหรือยังหลังโควิด

 

โดย :

คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM

คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ

Mr.Ved Vyas, CFA 

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

โดยจะเปิดให้เข้าระบบเวลา 13.30 น. และเริ่มการสัมมนาเวลา 14.00 – 15.30

 

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน 

 

*ลูกค้าท่านใด มีความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ตาม link : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3KqRhboaTmmf3IrDV4c55w

หรือหากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-6606644 หรือ Email bd@merchantasset.co.th