ประกาศสถานการณ์ Covid-19

                                                                                    

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

 

เรียน  ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

                    ตามที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในเขตปริมณฑลและภูมิภาคต่างๆ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยได้สั่งปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 นั้น

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ขอร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ดังกล่าว โดยให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้าน (work from home)  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านได้ตามปกติ

                    ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลหรือคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ Wealth Service  หมายเลข 02-660-6689  หรือเบอร์กลาง 02-660-6688, เบอร์มือถือ 099-746-1498 

 

                    บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

 ด้วยความปรารถนาดี

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด