การพบปะพิเศษอย่างเป็นส่วนตัวกับ เจ้าฟ้าชาย แมกซ์ แห่งประเทศลิกเตนสไตน์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บลจ.เมอร์ชั่นพารท์เนอร์ร่วมกับธนาคารชั้นนำของโลก แอลจีที ไพรเวทแบงกิ้งกรุ๊ป ได้เรียนเชิญลูกค้าเพื่อเป็นเกียรติเข้าพบและดื่มชากับเจ้าฟ้าชาย แมกซ์แห่งประเทศลิกเตนสไตน์ ท่านยังดำiรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารแอลจีที ไพรเวทแบงกิ้งกรุ๊ป และม.ร. เกร์เก้อร์ โฮเช่ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแอลจีที ไพรเวทแบงกิ้ง สาขาสิงคโปร์ พร้อมกับคุณ ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ณ ห้องแชมเบอร์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพ