กรุณาเยี่ยมชม :

www.merchantasset.co.th ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายของคุณมาที่

อีเมล : hr@merchantasset.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-660-6677 ต่อ 6611-12
Relationship Manager – Private Wealth Management

( Senior Manager - Vice President Level )

 Responsibilities:

 

 • Develop and manage relationships with high net-worth individuals and make recommendation on investment strategy to meet their wide array of investment objectives
 • Provide customized wealth management solution through asset allocation strategy, giving clients access to variety of investment products covering all asset classes
 • Examine Risk Assessment. Follow KYC/CDD practice and execute financial report for investment accounts.

 

Requirements:

 

Candidates should be highly ambitious and driven to excel beyond the expected; In addition to having a keen sense of integrity and entrepreneurial spirit, they should possess excellent interpersonal and communication skills. A successful Wealth Manager should have positive thinking and self-starter attitude with a track record of high achievement.

 • Bachelor or Master degree in Finance/Banking, Economics, Management or other related fields with hold Investment Consultant (IC) or Investment Planner (IP) License
 • Has experience in wealth management / financial advisory / capital market / business development
 • Highly knowledgeable about financial services and products
 • A high net-worth client base or network is strongly preferred
 • Highly developed relationship management skills and demonstrated success in meeting business targets
 • Excellent written and spoken English
Equity & Derivatives Marketing

Responsibilities:

 • Develop and manage relationships with client individuals and make recommendation on investment strategy in equity &      derivatives products to meet their wide array of investment objectives
 • Provide information solution through asset allocation strategy, giving clients access to variety of equity & derivatives products
 • Examine Risk Assessment. Follow KYC/CDD practice

 

Requirements:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance/Banking, Economics, Management or related fields with hold License Investment Consultant (IC) inequity & derivatives or Investment Planner (IP)
 • Have experience in equity & derivatives Trading from Finance & Securities or bank
 • Highly knowledgeable about equity & derivatives products

          Developed relationship management skills and demonstrated success in meeting client targets

Freelance Investment Consultant

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอิสระ ( ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ )

เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน หรือ หลักทรัพย์ หรือ ตลาดทุน หรือ Investment Planner เท่านั้น

 

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจด้าน Private Wealth และ Private Fund ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำในประเทศ 16 แห่ง รวมทั้งธนาคาร และ Private Banks ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรระหว่างกัน

เปิดรับสมัคร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอิสระ -Freelance Investment Consultant ( โดยไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ ) สำหรับผู้สนใจ ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้ที่เกษียณอายุจากสถาบันการเงิน เพียงท่านเป็น

 • ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน หรือ หลักทรัพย์ หรือ ตลาดทุน หรือ Investment Planner
 • ผู้ดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีเงินลงทุนสูง (High net-worth clients)
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ในการแนะนำการลงทุนในกองทุน/ตราสารหนี้/ตราสารทุน
 • ผู้ที่ต้องการจุดเริ่มต้นแห่งอิสรภาพทางการเงิน
 • ผู้ที่ต้องการรายได้เสริมที่มั่นคง และสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคต พร้อมกับสร้างรายได้ที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

เฉพาะตำแหน่งงาน Freelance Investment Consultant

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวและการทำงาน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ E-Mail : sarunya@merchant.co.th

หรือ ติดต่อที่ คุณศรัญญา (เฟริน์) 087 - 6734304 หรือ 02 - 1177966

Fund Manager – Private Fund Management

Responsibilities:

 • Managing funds to achieve highest yields under the applicable laws, the customers’ approved investment plans and the company’s internal guidelines.  
 • Developing investment Strategy, market opportunities and financial model
 • Preparing internal research and company visit reports as well as review and update information of stocks and other securities and fixed incomes.
 • Perform credit analysis which consists of industry analysis, company specific analysis, financial statement analysis and quantitative analysis.

Requirements:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance/Banking, Economics, Management or related fields
 • Working experiences in financial institutions, in the area of assets and/or fund management and investment products management.
 • Require Fund Manager license, or Candidate without a fund manager license must be a CFA/CISA Level 3 holder
 • Highly knowledgeable and with good understanding of financial/capital market products
Compliance

Responsibilities:

 • Monitoring activities of Securities or Mutual Fund business and its subsidiaries to comply with regulatory of The Securities and Exchange Commission Thailand (SEC) and/or The Stock Exchange of Thailand (SET) requirements
 • Handling and Advices in concerning, maintaining and developing compliance & Internal Audit function. The position involves extensive monitoring and investigatory matters and offers the opportunity to work with business units and other support units of the Firm to establish Firm policies and procedures and gives the enormous exposure to Securities or Mutual Fund industry.
 • Coordinating with regulators concerning to regulatory compliance matters and establishing and handling compliance activities to prevent any non compliance conducts Ex. roll out checklist, provide training courses

Requirements:

 • Thai National with Bachelor’s or Master’s degree in accounting / business / Finance / Management or related fields
 • At least 5 years financial institution experience in compliance / auditing
 • Experience in Mutual Fund or Securities Business and hold CPA / CIA will be an advantage
 • Must be able to perform well under pressure