เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

หุ้นกู้ เจมาร์ท

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) ที่ TRIS Rating จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต &ldquo ...

หุ้นกู้ อารียา

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.อารียา ...

เชิญชม

บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชมโครงการ &lsquo ...

หุ้นกู้ MQDC

Survey Demand บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอการลงทุนในหุ้น ...